Posts getagged met ''

icon ambitiancy

Het Rijnland praktijkboekje

Hoe maak je een Rijnlandse organisatie?

Afgelopen week was de boekpresentatie van het vervolg op Het Rijnlandboekje (zie mijn recentie) namelijk het Rijnland praktijkboekje. Een veelbelovend event met presentaties van de schrijvers en praktijk ervaringen van Jaco van Hoorn (Korpsleiding Politie Hollands Midden). Enthousiast heb ik me ervoor ingeschreven en ben ik naar Utrecht Centraal gereisd, uiteraard met openbaar vervoer. Leuk om de schrijvers Jaap Peters en Mathieu Weggeman (weer) eens te ontmoeten en hun vehaal erbij te horen.

Het event was ook echt de moeite waard, goed bezocht door maar liefst 130 deelnemers. Volle bak dus en voor mij een teken dat het Rijnlandmodel de aandacht heeft. We hebben blijkbaar steeds meer moeite met de graaicultuur en korte termijn gewin ten koste van mooie organisaties.

Ik heb werkelijk genoten van de presentatie van Mathieu Weggeman, hij presenteerde het boekje met een dikke knipoog. Door de tegenstellingen tussen Rijnlands en Angelsaksisch denken op een ludieke manier te verwoorden, maakte hij voor mij haarfijn duidelijk waar het om gaat.

'Transparantie' is volgens Mathieu dan ook niks anders dan een sjiek synoniem voor 'ik vertrouw je niet'. En als je in een organisatie hoort 'Ik moet nog 3 jaar, dan kom ik vrij' of we zijn aan het 'meestribbelen', dan weet je dat we het hebben over de Angelsaksische benadering. Heel iets anders dan de Rijnlandse benadering die uitgaat van de 3 V's: Vakmanschap, Verbinding en Vertrouwen. Over dat laatste heeft Jaco van Hoorn zelfs nog een boek geschreven 'Sturen op vertrouwen', dat alle deelnemers meekregen als toegift.

Het Rijnland praktijkboekje staat uiteraard vol met praktijkvoorbeelden en is als zodanig een echt vervolg op het eerste deel. Ik was ook aangenaam verrast dat basisschool Wittering.nl uit Rosmalen er ook in staat. De directeur heb ik eens ontmoet op een open dag van deze fantastische open school en heet toepasselijk Ton van Rijn. Ik heb ook met eigen ogen gezien dat dit een school is waar talentontwikkeling van leerlingen weer centraal staat (en niet de lesmethode). Leerkrachten heten hier regisseur, mentor, begeleider of specialist en de kinderen stellen zelf hun dagprogramma samen. Er zijn geen klaslokalen of klassieke lessen en ze denken niet in aardrijkskunde, geschiedenis en natuurkunde, maar zien de wereld als geheel. Alles heeft immers met alles te maken aldus het boekje.

Ik vind het weer jammer dat onze kinderen destijds al op een andere basisschool zaten, dit is zo'n mooi echt Rijnlands concept. Echt iets om blij van te worden en dat hier bij ons in Rosmalen ;^)

Mijn favoriete quote uit het boekje:

Any fool can make things bigger, more complex,
and more violent. It takes a touch of genius -
and a lot of courage - to move in the opposite direction.

- Albert Einstein
 

Geplaatst in Ambitiancy  | Getagged: Boekrecentie Rijnlandmodel  | Een reactie plaatsen

icon ambitiancy

How great leaders inspire action!

Ben je op zoek naar een vernieuwende manier om tot een inspirerende mission statement te komen? Op een krachtige en eenvoudige wijze duidelijk maken waar je echt voor staat? Een manier die anderen inspireert en aanzet tot actie?

Veel organisaties blijven hangen in een beschrijving van de producten en diensten die ze aanbieden (What) en hoe goed en uniek (How) ze dat allemaal doen (van buiten naar binnen). Het zorgt er vaak voor dat we verzeild raken in ‘wat’ we moeten doen en ‘hoe’ dat gedaan moet worden in plaats van stil te staan bij ‘waarom’ we iets eigenlijk willen. Zo houden we elkaar stevig bezig, zonder dat we het idee hebben echt verder te komen. We zijn zo taakgeoriënteerd dat we niet meer toekomen aan de dingen die we belangrijk vinden. Herkenbaar? Met deze video kun je je laten inspireren om erachter te komen waarom je dat allemaal doet (van binnen naar buiten).

‘People don’t buy “what” you do, they buy “why” you do it’
- Simon Sinek

Dit inspirerende verhaal van Simon Sinek is een absolute ‘must see’ voor elke manager die een inspirerende leider wil zijn. Het biedt een krachtig en eenvoudig model waarmee je echt het verschil kunt maken.

Voor diegenen die graag ook de bijbehorende tekst willen nalezen en (net zoals ik) de prachtige quotes willen onderstrepen, bijgaand het bijbehorende artikel: TED Talks Simon Sinek – Start with why

Voor de echte liefhebbers is er natuurlijk het gelijknamige boek ‘Start with why’.

Geplaatst in Ambitiancy Strategy  | Getagged: Boekrecentie Start with WHY YouTube aanrader  | Een reactie plaatsen

icon ambitiancy

Werken met de Total Performance Scorecard

Iedere leidinggevende erkent het belang van verandering voor het voortbestaan en de groei van de onderneming. Maar hoe maakt u hiervoor de motivatie en passie bij uw werknemers los? Dit boek geeft u het antwoord: door te beginnen bij het niveau van de individuele werknemer en zijn eigen doelstelling. ‘Werken met de Total Performance Scorecard’ biedt een instrument dat helpt uw organisatie in kaart te brengen en haar beter te laten draaien. Creëer met behulp van de oefeningen en de praktijkvoorbeelden een lerende organisatie waarin persoonlijke ambities en die van de organisatie elkaar versterken.

Zo geeft de tekst achterop het boek in ieder geval weer, inclusief positieve referenties van gerenommeerde lezers. Ik heb het boek al geruime tijd op de plank staan en ben er de laatste tijd pas echt aan toegekomen en ben het boek ook echt gaan waarderen. Wat mij met name aanspreekt zijn de vergelijkingen waarin Ramperstad situaties beschrijft vanuit ‘Hoe het eerst ging’ en vervolgens ‘Hoe het nu gaat’, met toepassing van TPS. Dit gecombineerd met de uitgewerkte voorbeelden van kritische succesfactoren, organisatiedoelen en prestatie indicatoren geeft dit boek een heel praktisch houvast voor diegenen die met de Balanced Scorecard willen gaan werken. Maar wat me met name aanspreekt is, hoe de schrijvers er in geslaagd zijn er een menselijk instrument van te maken, wat helpt met passie en ambitie vorm te geven aan samenwerking binnen organisaties. Want dat willen we volgens mij allemaal!

En voor diegenen die zich voor aan het bereiden zijn om de online applicatie Improving insights te gaan gebruiken heb ik een prettige mededeling, de beschreven systematiek wordt volledig ondersteund door de Strategie-module van deze applicatie! Hen zou ik willen adviseren om met name hoofdstuk 6 Formuleren van de Organisatorische Balanced Scorecard te lezen, met hele praktische voorbeelden.

Improving insights maakt succesvol ondernemen makkelijker!

Geplaatst in Ambitiancy Strategy  | Getagged: Balanced Scorecard Boekrecentie  | Een reactie plaatsen

icon ambitiancy

Bij welke reorganisatie werk jij?

Over het verschil tussen managen en organiseren
(door Jaap Peters en Hester Heringa)

Managen is fundamenteel wat anders dan organiseren! Bij ‘managen’ probeer je een bedachte werkelijkheid (B) uit te rollen over de realiteit van het hier & nu (A). De realiteit die daardoor letterlijk onder de zoden wordt gestopt en waarbij een werknemer is vervangen door een handvol kengetallen en een aantal generieke voorgeprogrammeerde competenties. De klant is ondertussen alleen nog maar in termen van cashcow of dog gedefinieerd.

De uitdaging van de moderne organisatie 2.0 is de menselijke maat te koppelen aan een globaliserende wereld. Voorstel is te gaan ‘organiseren’ en daarbij niet de bedachte en geplande werkelijkheid van stafafdelingen als uitgangspunt te nemen voor het handelen, maar de realiteit van het primair maakproces in het hier & nu.

‘Waar aandacht is, zijn regels overbodig!’

Voor de mensen die ‘Het Rijnland Boekje’ hebben gelezen en meer willen lezen over deze andere manier van organiseren. Jaap Peters heeft een scherpe manier van schrijven die de klassieke manier van denken ter discussie stelt. Veel praktijkvoorbeelden en actuele thema’s (zoals de kredietcrisis) en foto’s van ludieke en leerzame situaties. Terug naar ‘de menselijke maat‘ en ‘vakmanschap‘ – hoe je organisaties leuker en beter kunt maken.

Zie ook de website: Bij welke reorganisatie werk jij?

Geplaatst in Ambitiancy  | Getagged: Boekrecentie Rijnlandmodel Organiseren 2.0  | Een reactie plaatsen

icon ambitiancy

Levenverrijkend onderwijs

‘Geweldloze communicatie helpt scholen om prestaties te verhogen, conflicten te verminderen en relaties te verbeteren.’

Marshall Rosenberg geniet wereldwijd bekendheid als pionier in het oplossen van problemen met behulp van Geweldloze Communicatie. Hij heeft de afgelopen veertig jaar van zijn leven gewijd aan het ontwikkelen en het toepassen van het model voor Geweldloze Communicatie.

In dit boek maakt Rosenberg ons duidelijk hoe we deze methode kunnen toepassen op school. Hij laat zien hoe effectief deze methode jonge mensen kan leren om samen te werken, om conflicten geweldloos op te lossen en een bijdrage te leveren aan het welzijn van henzelf en andere mensen.

Ze leren om hun behoeften zonder verwijten kenbaar te maken en respectvol naar elkaars behoeften te luisteren. Kinderen hebben meer nodig dan basisvaardigheden als lezen, schrijven en rekenen, hoe belangrijk deze vaardigheden ook zijn. Kinderen mogen ook leren om zelfstandig te denken, om de zin te zien van wat ze leren en om samen te werken en te leven. Als kinderen ondervinden hoe het is om levenverrijkende relaties te onderhouden, komen ze tot bloei.

Dit boek biedt genoeg inspiratie om van de school een levenverrijkende leefgemeenschap te maken. Wat mij betreft een aanrader en een prachtige basis om naar ‘Levenverrijkende organisaties‘ toe te werken.

Bijgaand een voorproefje uit het boekje ‘Levenverrijkend onderwijs‘ (pdf)

Geplaatst in Ambitiancy People  | Getagged: Boekrecentie Geweldloze communicatie  | Een reactie plaatsen

icon ambitiancy

Het Rijnland boekje

‘Principes en inzichten van het Rijnland-model’

Het Rijnland-model is volop in het nieuws. Zeker nu de kritiek op het Amerikaanse (Angelsaksische) kapitalistische systeem dagelijks de voorpagina’s haalt, wordt de roep om een andere wijze van besturen en bedrijfsvoering sterker.

Maar wat betekent dat nu, ‘Rijnlands’? De term heeft door de jaren heen in de praktijk een specifieke invulling gekregen. Jaap Peters en Mathieu Weggeman leggen u in dit boekje op een overzichtelijke en inzichtelijke manier de kernpunten uit van wat zij de Rijnlandse stijl noemen.

Ik merk zelf ook dat er een verschuiving ontstaat in de manier waarop mensen in organisaties samen willen werken. Steeds vaker doen we dat bewust vanuit een waardensysteem gebaseerd op: samenwerken, vertrouwen, gelijkwaardigheid, waardering en respect. Dit boekje geeft dat voor mij kernachtig weer. Een andere manier van organiseren, een manier waar ik graag de komende jaren aan help vormgeven.

Bijgaand een voorproefje uit Het Rijnland boekje (pdf).

Geplaatst in Ambitiancy  | Getagged: Boekrecentie Rijnlandmodel Organiseren 2.0  | Een reactie plaatsen

icon ambitiancy

Van kiem tot kracht

‘Een waarderend perspectief op persoonlijke ontwikkeling en organisatieverandering.’

van-kiem-tot-kracht-mediumHoe realiseren we duurzame veranderingen in organisaties? Veranderingen die beklijven omdat medewerkers ze zelf mee-vormgeven? En hoe ondersteunen we mensen en teams in hun ontwikkeling, zodanig dat ze het beste uit zichzelf halen?

Dit boek gaat in op die vragen vanuit een ‘waarderend perspectief’. Een benadering die steeds meer vaste grond onder de voeten krijgt in Nederland en België. Niet het oplossen van problemen of het wegwerken van tekorten staat centraal – maar successen, talenten, ambitie vormen het vertrekpunt. Deze factoren hebben immers iets bijzonders: ze verbinden mensen om samen werk te maken van een gewenste toekomst.

 

De bundel bevat een aantal praktijkverhalen, hoofdstukken die reflecteren op die praktijk en diverse intermezzo’s die mee de sfeer bepalen. De bijdragen zijn gegroepeerd in drie delen:

1. Een talentperspectief voor persoonlijke ontwikkeling

2. Waarderend onderzoek als bron voor organisatieverandering

3. Werken met een waarderende benadering

De auteurs willen met het boek, waarin ze reflecteren op hun eigen ervaringen en experimenten, een bijdrage leveren aan wat David Cooperrider – grondlegger van Appreciative Inquiry – noemt: “A Positive Revolution in Change”.

Bron: Springer Uitgeverij

Geplaatst in Ambitiancy  | Getagged: Boekrecentie Appreciative inquiry  | Een reactie plaatsen

icon ambitiancy

Waarderend organiseren

Appreciative Inquiry: Co-creatie van duurzame verandering
(Robert Masselink, Rombout van den Nieuwenhof, Joep de Jong e.a.)

ai-boek-joepDit boek geeft een levendige en praktische schets van AI in de Nederlandse en Belgische praktijk. AI staat voor waarderend onderzoek, gestoeld op veranderingen in organisaties die op een positieve manier wordt ingestoken.
De titel ‘Waarderend organiseren – Appreciative Inquiry: Co-creatie van duurzame verandering’ is geschreven voor managers, consultants en wetenschappers en bestemd voor allen die zich willen verdiepen in de achtergronden en toepassingen.

Geplaatst in Ambitiancy  | Getagged: Boekrecentie Appreciative inquiry  | Een reactie plaatsen

icon ambitiancy

De Kracht van de STILTE

 
Ik liep tegen het thema ‘STILTE’ aan via mijn zoektocht naar mijn gevoelens bij Geweldloze Communicatie. Zowel tijdens ‘De Reis’ als in de intervisie- en thuisgroep heb ik de stilte bij mezelf (en anderen) gezocht. Deze ‘STILTE’ blijkt antwoorden te geven op vragen die ik gewend ben via mijn verstand te benaderen. Ik kom er steeds meer achter dat wanneer ik in mijn hoofd schiet, ik wel een antwoord weet te beredeneren maar dat dit vaak niet is wat mijn gevoel me ingeeft …
 
Het boek ‘De kracht van de STILTE‘ (Vijay Eswaran) was daarbij voor mij een feest van (h)erkenning. Makkelijk leesbaar door de gekozen lettergrootte in combinatie met bekende en minder bekende ‘quotes’ die de principes onderstrepen. De inzichten die het boek probeert mee te geven kwamen bij mij ‘direct binnen’ vanuit de eerder beschreven context van Geweldloze Communicatie. De STILTE oefeningen heb ik als erg bijzonder en intens ervaren. Ze vereisen een rustige omgeving en enige vastberadenheid en helpen mij telkens weer ‘rust in mijn hoofd’ te krijgen.
 
Kern voor mij:
Via stilte leren stilstaan bij mijn gevoelens, niet alleen als aanwijzer voor mijn behoeften maar ook als richtingaanwijzer voor keuzes.
Het boek is zeker een aanrader in de hectische tijd die we kunnen ervaren als we niet tijdig onze klok vertragen om tot inzicht te komen (zie ook ‘De vertraagde tijd‘ van Arnold Cornelis).

Geplaatst in Ambitiancy  | Getagged: Boekrecentie Stilte  | Een reactie plaatsen

icon ambitiancy

Het Waarderend Oog

Een introductie in Appreciative Inquiry
(Ronald van Domburg)

Dit uiterst makkelijk leesbare, eerste nederlandstalige boek over Appreciative Inquiry, heb ik afgelopen weekeinde in een ruk uitgelezen. Het geeft een goed overzicht van en inzicht in de Waarderende Dialoog en inspireert tot het verdiepen in dit onderwerp. Ik herken veel van mijn ervaringen met de waarderende dialoog in het boek en waardeer de toegankelijke manier van schrijven van Ronald.

‘Appreciative Inquiry (AI) gaat over het delen van verhalen, het durven dromen en die dromen dan serieus nemen. Ronald van Domburg heeft dat gedaan: hij deelt zijn verhaal, durft te dromen en neemt zijn dromen serieus. Het is niet alleen een boek over AI geworden, maar vooral een boek waarin de passie voor AI doorklinkt.’

Appreciative Inquiry richt zich nu eens niet op het oplossen van problemen, zoals veel verandermethodieken doen. AI gaat op zoek naar de kracht die in de verhalen van elk mens en iedere organisatie schuilt, om vanuit die kracht te bouwen aan een toekomst zoals we die in onze stoutste dromen durven dromen.

Geplaatst in Ambitiancy  | Getagged: Boekrecentie Appreciative inquiry  | Een reactie plaatsen